Sida 1 av 2
Fråga.1
1 Beskriv vad som händer på bilden. *

Kapa

Fråga.2
2 Beskriv vad som händer på bilden. *

Foto 2015 11 10 14 56 50

Fråga.3
3 Beskriv vad som händer på bilden. *

Foto 2015 11 10 14 57 45

Fråga.4
4 Beskriv vad som händer på bilden. *

Foto 2015 11 10 14 58 43

Fråga.5
5 Beskriv vad som händer på bilden. *

Foto 2015 11 10 14 59 12

Fråga.6
6 Beskriv vad som händer på bilden. *

Foto 2015 11 10 15 00 14

Fråga.7
7 Beskriv vad som händer på bilden. *

Foto 2015 11 10 15 01 06

Sida 1 av 2